A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

Kormányzati Logisztikai Igazgatóság
Szolgáltatási Osztály / Sokszorosító Csoport

szakmunkás nyomdász

munkakör betöltésére.

A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

A költségvetési szerv feladatkörét az 250/2014. (X.2.) Kormányrendelet, illetve az alapító okirat határozzák meg.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Próbaidő: 4 hónap

A munkavégzés helye: Budapest belvárosi körzet

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Beérkező dokumentumok nyomdatechnikai kezelése,
 • sokszorosítások elvégzése, az elkészült anyagok nyilvántartása,
 • kötészeti munkák elvégzése (laminálás, hő kötés, spirálozás, vágás stb.),
 • adatszolgáltatások és papírelszámolások készítése,
 • grafikai feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a 51/2016. (XII.13.) NGM rendelet, valamint a Főigazgatóságnál hatályban lévő kollektív szerződés és a KEF szabályzataiban rögzített rendelkezések az irányadók. A kinevezésre a pályázat elbírálását követően kerülhet sor.

Pályázati feltételek:

 • Középfokú iskolai végzettség;
 • Felhasználó szintű számítástechnikai ismeretek
 • Magyar állampolgárság;
 • Büntetlen előélet;
 • Cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Adobe Photoshop, illetve egyéb grafikai program ismerete
 • Szakirányú végzettség
 • Nyomdai területen szerzett tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • Megbízhatóság;
 • Felelősségvállalás, felelősségtudat;
 • Kiváló kommunikációs képesség, szorgalom, precizitás, jó problémamegoldó készség,
 • Nagyfokú terhelhetőség.

Állás, munka területe(i):

 • Szakmunka
 • Nyomdász

Szükséges tapasztalat:

 • Nem igényel tapasztalatot

Szükséges végzettség:

 • Középiskola

Szükséges nyelvtudás:

 • Nem igényel nyelvtudást

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:

Budapest

A pályázathoz csatolni kell:

 • a pályázó fényképes önéletrajzát, az elbírálásnál előnyt jelentő tényezők ismertetésével;
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy annak kiállítására tett kötelezettségvállalási nyilatkozat;
 • a végzettséget igazoló oklevelek másolatát;
 • a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy pályázati anyagát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik;
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázat sikertelensége esetén hozzájárul önéletrajza zárt kezeléséhez.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: pályázat elbírálását követően azonnal

 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. július 23..

A KÖZIGÁLLÁSI PUBLIKÁLÁS IDŐPONTJA: 2021. július 2.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázati anyagokat a fent megjelölt tartalommal elektronikus úton, a "Jelentkezem" gombra kattintva Jakab Tamásné humánpolitikai főelőadó nevére kérjük benyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 06.

Cégnév: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság kef
Állás helye:
Állás-kategóriák:
Állásnév:
HASONLÓ ÁLLÁSOK