Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény 27. § (1) alapján pályázatot hirdet a

Kommunikációs Önálló Osztályra

kommunikációs munkatárs

feladatkör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.

Ellátandó feladatok:

Kommunikációs feladatok ellátása, koordinálása:

 • önálló belső és külső kommunikációs projektek levezetése,
 • belső és külső kommunikációs anyagok írása,
 • hivatali kiadványok előkészítése, gondozása,
 • kapcsolattartás az újságírókkal,
 • a Hivatal social media felületeinek és weboldalainak kezelése.

 

A feladatkörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Hivatal Kommunikációs Önálló Osztálya tevékenységéhez kapcsolódó feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény, a Hivatal belső rendelkezései, valamint a felek megállapodása az irányadó.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • felsőfokú végzettség,
 • MS Office felhasználói szintű ismerete, mindennapos magas szintű alkalmazása (pl. Word, Excel, PowerPoint),
 • minimum 3 év releváns munkatapasztalat,
 • érvényes erkölcsi bizonyítvány kiváltásának vállalása, amely azt is igazolja, hogy a pályázó nem áll a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény 24. § (12) és (13) bekezdésében meghatározott bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt,
 • továbbá a pályázó arra vonatkozó nyilatkozata, hogy a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatási szféra ismerete, közigazgatásban szerzett munkatapasztalat,
 • kommunikáció vagy nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett felsőfokú szakképzettség,
 • social media kommunikációban való jártasság,
 • webszerkesztésben való jártasság,
 • angol nyelv ismerete.
   

Elvárt kompetenciák:

 • kiváló íráskészség,
 • a szakmai területre való nyitottság,
 • a csapatmunkában is megállja a helyét,
 • rugalmas, nyitott, feladatorientált személyiség,
 • határozottság, rendszerszemléletben való gondolkodás,
 • megbízható, precíz, jól szervezett, önálló, felelősségteljes munkavégzés,
 • terhelhetőség, rugalmasság, proaktív hozzáállás,
 • diszkréció.

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 • magyar nyelvű fényképes szakmai önéletrajz, mely az alábbi adatköröket tartalmazza:
 1. személyes adatok (neve, születési neve, anyja neve, neme, születési helye, családi állapota, állampolgársága, állandó és ideiglenes lakcíme, telefonszáma, faxszáma, e-mail címe, honlapja, fényképe),
 2. betöltött beosztásra, munkakörre,
 3. szakmai tapasztalatra,
 4. végzettségre, szakképzettségre,
 5. készségekre, képességekre, kompetenciákra (nyelvismeretre, számítógép-felhasználói készségekre, járművezetési engedélyre, katonai szolgálatra) vonatkozó adatok;
 • magyar nyelvű motivációs levél,
 • végzettséget/szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
 • nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata,
 • hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy kötelezettségvállalási nyilatkozat arra, hogy nyertes pályázata esetén a bizonyítványt legkésőbb a kinevezése időpontjáig benyújtja,
 • egyéb, a pályázót bemutató, elbíráláshoz szükséges információk (pl. referencia levelek).

 

A feladatkör betölthetőségének időpontja:

A feladatkör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A feladatkör betöltése vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséghez kötött.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 30.

Állás, munka területe(i):

 • Marketing, Média, PR
 • Projektmanager
 • Kommunikáció és PR

Szükséges tapasztalat:

 • 3-5 év szakmai tapasztalat

Szükséges végzettség:

 • Főiskola

Szükséges nyelvtudás:

 • Nem igényel nyelvtudást

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő
 • Alkalmazotti jogviszony

Munkavégzés helye:

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton a "Jelentkezem" gombon keresztül.

Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a HR/247-1/2021 azonosító számot, valamint a feladatkör megnevezését: kommunikációs munkatárs.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatásra azon pályázati feltételeknek megfelelt pályázók kerülnek, akik a pályázati anyagukat határidőn belül hiánytalanul benyújtják, és meghallgatásukat a kiíró szükségesnek ítéli.

A 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a munkáltató külön felhívására kell bemutatni.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 15.

Cégnév: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Állás helye:
Állás-kategóriák:
Állásnév:
HASONLÓ ÁLLÁSOK